نکات مهم در دستمزد طراحی 

​Prices Point

 تهیه نقشه های فاز یک: روش معمول 
نقشه های معماری که عموما در بازار حرفه ای امروز ایران تهیه می شوند عموما در سطح نقشه های فاز1 هستند؛ در حقیقت در این نقشه ها ابعاد دقیق ستون های سازه و داکتهای تاسیساتی و... اعمال نشده است و طراح معمار عموما با پیش بینی اولیه ای راجع به محل وابعاد ستونها نسبت به جانمایی آنها اقدام می نماید به همین دلیل این نقشه ها
 با ابعاد دقیق اجرایی منطبق نبوده و مناسب اجرا نیستند ولی معمولا همین نقشه ها در اختیار مالکان قرار می گیرد و این سبب می شود پروژه های ساختمانی در حین اجرا با مشکلات متعددی مواجه شوند و تخریب و اضافه کاریهای فراوان صورت پذیرد و نهایتا هم با این نقشه ها آنچه طراحی می شود با آنچه ساخته می شود یکسان نیست. روند معمول در کار طراحی شرکتهای طراحی به این صورت است:

 تهیه نقشه های فاز دو (نقشه های دقیق اجرایی): روش متداول پــــادرا 
روند درست و حرفه ای آن است که بعد از محاسبات سازه و تاسیسات -که محل دقیق و ابعاد و مشخصات همه عناصر سازه ای و تاسیساتی مشخص می شود- تیم معماری به عنوان هدایت کننده اصلی پروژه این موارد را در نقشه های معماری که نقشه های مبنای ساخت پروژه هستند وارد کند به طور مثال:
ارتفاع تیرها و محل دقیق فن کویها و دکتورهای آتش نشانی که در طرح سقف کاذب تاثیر گذارند.
ابعاد ستونها و عرض تیرها که در
دیوارها، محل دقیق درها و کاسه سرویسها تاثیرگذارند.
همینطور محل دقیق رادیاتورها، کولرگازیها، کف شورهای تاسیساتی، شیرآلات، کنتورهای آب و برق و گاز و... که در طرح داخل تاثیر گذارند و...
تهیه نقشه های فاز 2 سبب می گردد اجرای پروژه با طرح اولیه منطبق شود و از
تخریب و دوباره کاریها و صرف هزینه و زمان مضاعف جلو گیری می نماید. روند تهیه نقشه های فاز دو(نقشه های دقیق اجرایی)به این ترتیب است:

​نمونه تفاوت نقشه فاز یک(راست) و فاز دو (چپ): اعمال ستون دقیق، دیوارهای دقیق و ضخامت درست نازک کاری، محل دقیق لوله فاضلاب در سرویس، محل قرار گیری فلاش تانک توکار، جزییات دقیق و درست درب و...

 تعداد نقشه ها در حالت فاز یک و فاز دو 

لیست قیمت

​Price List

​​​​​​​ قیمت دقیق دستمزد هر پروژه ​​​​​​با توجه به متراژ، سبک و شرایط هر پروژه و پس از گفتگو دقیق می شود. 

·       عدد حق الزحمه برمبنای دستمزد نیروی کار در سال جاری می باشد؛ چنانچه انجام بخشهایی از پروژه در سال بعد انجام گیرد -نسبت به میزان کاری که سال بعد انجام می شود و ضریب افزایش حقوق در سال آینده-تعدیل مربوطه در پایان هر بخش پروژه (پلان، نما و محوطه) محاسبه و مابه التفاوت، به مشاور پرداخت و آن بخش تسویه می گردد.​​​​​​​

​در ادامه به عنوان نمونه، حق الزحمه طراحی یک ویلای مدرن با زیربنای 600 مترمربع محاسبه شده است:

در مورد پروژه هایی که چندین ساختمان در یک سایت مشترک وجود دارد -مطابق بخشنامه 3191-54-5354-1 سازمان برنامه و بودجه- یک بار طراحی هر یک از ساختمانها به صورت جداگانه محاسبه می گردد و حق الزحمه های آن با هم جمع می شود و یک بار هم کل پروژه به عنوان یک ساختمان تلقی شده و محاسبه حق الزحمه می شود.
​​​​​​​عدد نهایی حق الزحمه، میانگین این دو عدد می باشد.